Politika kvalitete tvrtke OTOS d.o.o.

OTOS ISO certifikatSve naše snage usmjerene su prema cilju da Otos ortopedska tehnika d.o.o. bude mjerilo kvalitete u struci te lider na hrvatskom tržištu u proizvodnji ortopedskih pomagala.

Stalna nam je briga poboljšavati naše proizvode, usluge i poslovne procese. Težit ćemo stvaranju trajnih odnosa s novim kupcima te nastavak suradnje sa starim korisnicima temeljnih na zadovoljavanju i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.

Zadovoljstvo korisnika je u individualnom pristupu za koji smo se mi odlučili najvažnije i u njega se mora najviše ulagati. Svjesni smo da usmena predaja puno dobroga može donijeti i stoga nam je jako bitan svaki pojedini korisnik usluga.

Povjerenje kupaca. Naš najveći kupac je Hrvatski Zavod za zdravstveno osiguranje koje ima vrlo visoke kriterije za svoje poslovne partnere i koje mi moramo ispuniti – obrazovanje djelatnika, pristupačnost i prilagodba radnih prostora djelatnicima i korisnicima (invalidima), poštivanje rokova i odgovarajuća kvaliteta proizvoda.

Inovativnost. Za postizanje cilja potrebno je konstantno učenje, unapređivanje postojećih sadržaja, donošenje noviteta na tržište, te unapređenje proizvodnje novim tehnologijama koji će povećati produktivnost te kvalitetu finalnog proizvoda

Ekonomičnost, produktivnost, rentabilnost i profitabilnost poslovanja kao rezultat boljeg i kvalitetnijeg upravljanja tvrtkom i boljom organizacijom konstantno radimo poboljšavanju sustava kvalitete kao i u cilju racionalnog korištenja svih izvora energije i sirovina, racionalno korištenje istih te gospodarenje otpadima i zadovoljavanjem međunarodnih normi, pokrećemo nove projekte k ostvarenju tih permanentnih ciljeva konstantnim unapređivanjem proizvodnje i prodajnih procesa.

Jačanje individualne proizvodnje. Ulaganje u proizvodnju, usavršavanje organizacije i sistematizacije rada, iznalaženje i primjena novih materijala i tehnologija.

Kao izraz trajnog opredjeljenja za poslovanje po načelima međunarodnih normi nastala je odluka o uvođenju i primjeni sustava kvalitete. Politiku kvalitete primjenjujemo kako bismo povećali ugled tvrtke, te ostvarili radnu okolinu u kojoj vladaju stručnost, kreativnost i zadovoljstvo

Proširenje djelatnosti kroz upotpunjavanje postojećih sadržaja te obogaćivanje ponude novim srodnim sadržajima te popunjavanjem kapaciteta proizvodnje novim proizvodnim procesima više kvalitete, osiguravamo postojeća radna mjesta i stavramo preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta.

Ulaganje u djelatnike. Kvaliteta nastaje na svakom radnom mjestu – u proizvodnji, distribuciji, upravi. Svi djelatnici tvrtke uključeni su u ostvarivanje ciljeva politike kvalitete te imaju primarnu odgovornost za kvalitetu vlastitog rada, sukladno utvrđenim odgovornostima i ovlaštenjima. Želja za pobjedom i timski rad u centar naših aktivnosti stavlja stalno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja. Težimo da budemo najbolji u onome što radimo, usredotočeni smo na ono što je važno za izgradnju našeg poslovanja, brenda i ljudi koji rade u našem kolektivu. Sukladno tome konstantno se vrši ulaganje u obrazovanje kadra radi podizanja kvalitete i svijesti te edukacije u uvođenju novih tehnologija kao i rad sa novim tehnologijama.

Novosti: