EU projekti

NAZIV PROJEKTA
“Inoviranje i integriranje procesa u informacijskom sustavu OTOS”

KRATKI OPIS PROJEKTA
16.01.2016. godine tvrtka OTOS d.o.o. započela je s provedbom projekta “Inoviranje i integriranje procesa u informacijskom sustavu OTOS”. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.. Projekt ulaganja odnosi se na nabavu i instalaciju nove informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i širenje znanja. Osnovni elementi projekta (operacije) su:
•    Analiza procesa i prilagodba IKT infrastrukture
•    IKT oprema
•    IKT programi i licence
•    IKT ljudske kompetencije
•    Promidžba i vidljivost
•    Upravljanje projektom i administracija

OPĆI CILJ PROJEKTA
Korištenjem inovativne informacijsko-komunikacijske tehnologije poboljšati konkurentnost i osigurati dugoročno održiv rast MSP-a u područjima s razvojnim posebnostima.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA
Primjenom inovativnih IKT rješenja povećati proizvodne i tržišne potencijale i razviti nove konkurentne sposobnosti tvrtke OTOS d.o.o..

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
•    Oblikovana projektna organizacija i sastavljen projektni tim
•    Adaptirana, uređena i prilagođena elektroničko komunikacijska infrastruktura i objekti
•    Instalirana IKT oprema
•    Dizajnirano i implementirano cjelovito softversko rješenje
•    Educirani operateri za rad s novim programima i opremom
•    Podijeljeno iskustvo i znanje o učinkovitom korištenju IKT-a u proizvodnji ortopedskih proizvoda i pomagala marke OTOS

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.019.889,00 kn

EU SUFINANCIRANJE
915.000,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Od 16.01.2017. do 16.01.2018. godine

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU
Snježana Biloš, voditelj projekta
snjezana@otos.hr

POVEZNICE
strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Zadnji tekstovi sa bloga: